چگونه صداقت انسان به اندازه ی مروّت او است ؟

مروّت کمال مردانگی و انسانیّت است . بر اثر داشتن صفت مردانگی و مروّت ،

از یک سو انسان کارها و رفتارهای شایسته و زیبا انجام می دهد و از سوی دیگر

کارهای ناپسندی را که به شخصیت او آسیب می رساند و نقصی در کمالات انسانی اش

ایجاد می کند ، ترک می نماید . صداقت شاخص ترین صفت انسانی وزیباترین رفتار شایسته

محسوب می شود که جوانمرد  در گفتار و رفتارش راستی و صداقت را رعایت می کند ؛

چرا که صداقت همان مطابقت داشتن سخن و عمل با اعتقاد و واقعیت می باشد و جوانمرد

همیشه سعی در حفظ و درستی گفتار و رفتار خود دارد . نتیجه ای که می توان گرفت

این است که مردانگی ، وسیله ی سنجیدن صداقت و راستی است و هر که جوانمردی اش

بیشتر باشد ، صداقت بیشتری خواهد داشت . « در حدیث آمده است که : کسی که بسیار

دروغگوست مروّت ندارد . » زیرا از جمله نشانه های مروّت راستگویی است و دروغگویی

ضد آن است .

/ 0 نظر / 15 بازدید