معنی نامها 4

تارا : ستاره                   تام : کامل                    تراب : خاک ، زمین نرم

ترانه : سرود ، جوان صاحب جمال                    تَکتُم : نام چاه زمزم

تندر : رعد ، بلبل                         توتیا : سنگ سرمه                     تورج : دلیر ، پهلوان

توفان : باد سریع و خطرناک         تهمینه : قوی گونه                     تیمور : آهن و فولاد

ثریا : ستاره ی پروین پرند              ثمین : گرانبها ، قیمتی               ثمینه : زن با ارزش

ثناء : تحسین ، ستایش                 جابر : زورگو                              جاسم : بزرگ

جلال : بزرگوار شدن                    جلیل : بزرگوار                           جمشید : درخشان

جواد : سخی ، بخشنده               جواهر : گوهرها                        جهانگیر : فاتح جهان

جیران : غزال ، آهو                       چکامه : قصیده                      

/ 0 نظر / 8 بازدید