اجابت دعا و نجات غریق

از شیخ محمّد انصاری در سر کوه داراب نقل شده است که در سال 1370 قمری

به کربلا مشرف شدم و پسرم مریض بود . او را به قصد طلب شفا همراه بردم .

روز اربعین با فرزندم کنار شریعه ی فرات برای غسل زیارت رفتم ، سپس با

فرزندم در گوشه ای از شریعه در آب رفتم و مشغول غسل شدم که ناگهان دیدم

آب فرزندم را برده و به فاصله ی زیادی تنها سر او را می دیدم و توانایی شنا کردن

نداشتم و کسی هم نبود که بتواند شنا کند و او را نجات دهد . پس با کمال شکستگی

دل به پروردگار پناه بردم و خدا را به حق حضرت سیدالشهدا قسم دادم و فرزندم را

طلب کردم و هنوز فرزندم را می دیدم که ناگهان دیدم رو به من برمی گردد تا نزدیک

من رسید . دست او را گرفته از آب بیرون آوردم . از حالش پرسیدم گفت : کسی را

ندیدم ولی مثل اینکه کسی بازوی مرا گرفته بود و مرا رو به تو می آورد . پس به

سجده رفتم و خدا را بر اجابت دعایم شکر کردم .

/ 0 نظر / 7 بازدید