نمونه هایی از ویژگی های مقام معظم رهبری 3

6- مرد تکلیف : یکی از برجستگی های اخلاقی ایشان این است که هرگز به

دنبال پست و مقام نبوده و در طول مبارزات خود و همراهی با امام گامی برای

خود برنداشته و همواره خدا را و رضایت او را مدنظر داشته است . به عنوان

مثال با بیان این خاطره ی زیر می توان اخلاص ایشان را به خوبی دریافت :

هنگامی که قرار بود امام (ره) تشریف بیاورند و ما در دانشگاه تهران تحصن

داشتیم جمعی از رفقای نزدیکی که با هم کار می کردیم و همه شان در طول

مدت انقلاب ، نام و نشانهایی پیدا کردند و بعضی از آنها هم به شهادت رسیدند

مثل شهید بهشتی ، شهید مطهری ، شهید باهنر ، آقای هاشمی ، مرحوم

ربانی شیرازی و مرحوم ربانی املشی با هم می نشستیم و در مورد قضایای

گوناگون مشورت می کردیم . گفتیم که امام دو سه روز دیگر یا مثلا فردا وارد

تهران می شوند و ما آمادگی لازم را نداریم بیاییم سازماندهی کنیم که وقتی

ایشان آمدند و مراجعات زیاد شد و کارها از همه طرف به اینجا ارجاع گردید

معطل نمانیم ؛ صحبت دولت هم در میان نبود ، صحبت همان بیت امام بود که

وقتی ایشان وارد می شوند مسئولیتهایی پیش خواهد آمد گفتیم بنشینیم برای

این موضوع یک سازماندهی بکنیم . ساعتی را در عصر یک روز معین کردیم و

رفتیم در اتاقی نشستیم صحبت از تقسیم مسئولیتها شد و در آنجا گفتم که

مسئولیت من این باشد که چای بدهم ، همه تعجب کردند . یعنی چه !        

چای ؟ گفتم بله من چای درست کردن را خوب بلدم ، با گفتن این پیشنهاد

جلسه حالی پیدا کرد . می شود آدم بگوید که مثلا فلان قسمت دفتر مراجعات

به عهده ی من باشد ، تنافی و تعارض که نیست ما می خواهیم این مجموعه

را با همدیگر اداره کنیم ؛ هر جایش هم که قرار گرفتیم اگر توانستیم کار آن را

انجام بدهیم خوب است .

7- زی طلبگی : زندگی در لباس روحانیت و زندگی روحانی از جمله خصوصیات

حاکم بر حیات پربارشان است و همین امر باعث شده که ایشان با نهایت دقت

شئونات متناسب با این لباس را رعایت نمایند به گونه ای که هم در بعد فردی ،

هم در بعد خانوادگی و هم در روابط خود با دیگران ، در ارتباطات کاری خود و در

واقع با هماهنگی رفتار درونی و بیرونی خود الگویی جهت زهد و ساده زیستی

بگردند هر کس با ایشان رابطه ی نزدیک داشته باشد به این امر اقرار دارد .

8-اهتمام به حفظ بیت المال : مراقبت ایشان در استفاده از بیت المال به حدی

است که در مواردی  حتّی به فکر دیگران نمی رسد و یا ساده از کنار آن می

گذرند ایشان حساسیت نشان می دهند به گونه ای که در رابطه با فرزند آقا که

به درسهای طلبگی مشغولند دوبار پیش آمده که ایشان با وسیله ی دولتی از

قم به تهران رفته بودند آقا متوجّه شده بودند و خیلی ناراحت شده بودند و به

مسئولین امر فرموده بودند : شما قضیه را پیگیری کنید و ببینید چقدر خرج

برداشته تا ما این را از خودمان به دولت بپردازیم و از آن به بعد فرزندشان با

اتوبوس رفت و آمد می کردند که حتّی یکبار هم تصادف برایشان پیش آمد . 

/ 0 نظر / 8 بازدید