راههای مقابله با جنگ نرم 2

2- روشنگری : وظیفه ی حوزویان و استادان دانشگاه ؛ به عنوان فرماندهان جنگ

نرم ، روشنگری درباره ی ابعاد مختلف جنگ نرم و تبیین وظایف و رسالتهای سایر

اقشار مردم و همچنین سایر بخشهای جامعه است . با توجّه به ماهیت بسیار پیچیده ی

جنگ نرم و تشخیص دیرهنگام آن توسط عموم مردم ، وظیفه ی عالمان و روشن

بینان در این عرصه ، دشوار و سنگین است . آگاهان نسبت به جنگ نرم ، لازم است

در این زمینه به روشنگری و شفاف سازی بپردازند و ابعاد مختلف این جنگ عظیم و

همه جانبه را برای همگان تبیین نمایند . شاید به همین دلیل است که مقام معظم رهبری ،

استادان دانشگاه را فرماندهان این جنگ و دانشجویان را افسران آن معرفی کردند .

در جنگ نرم برخلاف جنگهای سخت و نیمه سخت فرماندهان اصلی اهل علم و دانش

هستند . مرزبانان این جنگ همان مرزبانان باورها و ارزشهای جامعه هستند . برخلاف

جنگهای سخت که عموم مردم و حتّی بسیاری از نیروهای علمی جامعه در حکم نیروهای

خدماتی بوده و در پشت جبهه کارایی دارند ، در جنگ نرم این نیروهای نظامی و اطّلاعاتی

و امنیتی هستند که نقش نیروهای خدماتی و تدارکاتی را بر عهده دارند و فرماندهان و افسران

این جنگ نیروهای علمی حوزه و دانشگاه هستند . البته بسیاری از نیروهای نظامی و انتظامی

و اطّلاعاتی در جمهوری اسلامی از درجات بالای علمی برخوردارند و از این جهت جزء بهترین

و شایسته ترین فرماندهان جنگ نرم نیز به شمار می روند . امّا نیروی نظامی از آن جهت که

نظامی است در این نوع جنگ نقش نیروهای خدماتی را ایفا می کند . به هر حال یکی از مهّمترین

اقداماتی که در گامهای نخست لازم است انجام گیرد روشنگری و آگاهی بخشی درباره ی ابعاد

پیچیده ی این جنگ عظیم به آحاد جامعه است . 

/ 0 نظر / 69 بازدید