معنی نامها 2

بابک : پرورش دهنده               بارمان : شخص محترم          

باقر : شکافنده                       بامداد : آفریده-سپیده دم

بایرام : عید                            برزین : بلند بالا-آتش

برسا : دلیر و نیرومند              برسام : آتش بزرگ

بنیامین : ضامن                      بهادر : شجاع-دلیر

بهتاب : خوش سیما               بهتاش : خوب مانند

بهجت : شادمانی-سرور        بهداد : بهترین آفریده

بهدیس : خوب-زیبا                 بهرام : فتح و پیروزی

بهمن : راست گفتار               بیتا : یکتا-بی مانند

بیژن : جنگجو                        بیوک : بزرگ 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید