راهکارهایی برای جلوگیری از بد حجابی و بی حجابی

1- ترویج فرهنگ غیرت در مردان : پیامبر اکرم (ص) می فرماید : چگونه مرد

است در حالیکه همسرش تزیین (آرایش) می کند و از خانه اش خارج           

می شود ؛ و در حالتی که تزیین کرده و عطر زده و شوهرش بر این امر راضی

است پس آن زن با هر قدم خانه ای برای همسرش در آتش می سازد .

2- حفظ نگاه : حفظ نگاه در زنان و مردان مؤمن مبارزه ای منفی با افراد    

جلوه گر است و وقتی که چنین افرادی مورد بی توجهی قرار گیرند متوجه

خواهند شد که تنها با این وضع مورد توجّه بیماردلانی قرار خواهند گرفت که

خود ارزش انسانی ندارند . 

3- تبیین فلسفه ی حجاب برای جامعه : حجاب مایه ی ارزش و احترام و حفظ

عفّت و عصمت زن است ، حجاب مایه ی تحکیم پیوند همسران می شود .

حجاب سلامت جامعه را دربردارد . حجاب حق اللهی است و مسلمان تسلیم

امر اللهی است ، حجاب پرچم پاکدامنی و عفاف برای زن است . حجاب عاملی

برای موفقیتهای معنوی است .

4- آگاهی افراد از مضرات بدحجابی : بدحجابی باعث امنیت نداشتن زن در

جامعه می شود . بدحجابی عاملی برای بلوغ زودرس جوانان است ؛ باعث   

بی ارزش شدن زن در جامعه می شود ، باعث بالا رفتن آمار طلاق و تلف کردن

وقت و استحاله شدن در فرهنگ بیگانه و فلج کردن نیروی کار در جامعه و 

تبدیل شدن زن به موجودی مصرفی ، به استعمار کشیده شدن کشور و ... 

می شود و علاوه بر آن عذابهای اخروی را نیز در پی دارد .        

/ 0 نظر / 15 بازدید