راههای مقابله با جنگ نرم 3

3- تقویت دانش دشمن شناسی : هر انسانی برای خوب زیستن نیازمند دو نوع آگاهی

است : آگاهی از خوبیها و آگاهی از بدیها . اگر کسی می خواهد راه حق را طی نماید و

در صراط حقیقت استوار بماند ، حتماً نیازمند شناخت راه باطل و باطل گرایان هم است .

یکی از راههای تشخیص حق و باطل ، برای بسیاری از مردمان عادی ، شناخت اهل

باطل است . امام علی (ع) نیز بر این حقیقت تأکید می کند که هرگز به حقیقت و سعادت

دست نمی یابید ، مگر آنکه روی برتافتگان از راه حق و درماندگان از سعادت را

بشناسید . تأکید حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر اینکه اگر دشمنان و

رادیوهای بیگانه به امری تشویق کردند ، مردم ما باید نسبت به آن حسّاسیّت ویژه

داشته باشند ، و اگر از فردی یا جریانی دفاع کردند ، مردم باید با دقّت بیشتری افکار و

اندیشه ها و رفتارهای آنها را زیر نظر داشته باشند ، حاکی از همین حقیقت است . مقام

معظم رهبری در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 02/07/88

نیز فرمودند : [یکی دیگر از برنامه های دشمن] منصرف کردن ذهن مردم از دشمنی

دشمن است . ... اگر انسان بخواهد ضربه نخورد ، باید نقش دشمن را ببیند . یکی از

لوازم توجّه و ملاحظه برای ضربه نخوردن ، دیدن دشمنی است که می خواهد به ما

ضربه بزند . ما را نباید از این غافل کنند . خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از

تأثیر دشمن یکی از خطوط القایی و تبلیغاتی دشمن است ./ 0 نظر / 22 بازدید