امان از همسایه ی بد

عموش می گفت : مستأجرمون بی ملاحظه ست تو عاشورا ترانه رو با صدای بلند

گوش می داد و کلاً فرهنگ ساختمون نشینی رو رعایت نمی کنه ، تذکّر هم اثری

نداشت و حتّی دعوا هم کردن . خیلی از دستشون خسته شدن ، تازه گیام تعهد دادن

چند روز دیگه خونشونو خالی کنن و برن .

نظر شما چیه ؟ آیا باید بگیم چاردیواری اختیاری ؟ دیگران مهّم نیستن ؟ آیا این درسته ؟ 

/ 0 نظر / 9 بازدید