اتحاد ملّی ، انسجام اسلامی از دیدگاه مولانا

مولوی خداوندگار عرفان اسلامی در مثنوی داستان " منازعت چهار کس که به

جهت خریدن انگور رفتند " آورده که : چهار نفر که هر کدام زبان خاصی داشتند

به جایی آمدند شخصی یک درم پول به آنها داد که چیزی برای خود بخرند آن که

فارس زبان بود گفت : برویم با این پول انگور بخریم . عرب گفت : من عنب می

خواهم ، رومی گفت : من نه انگور می خواهم نه عنب من استافیل می

خواهم . ترک زبان گفت : من ازوم می خواهم ، سرانجام حکیمی به هر چهار

نفر فهماند که همه شما یک چیز را می خواهید ، اختلاف شما در ظاهر است ،

در مقصود نیست .

اختلاف خلق از نام اوفتاد             .....            چون به معنی رفت و آرام اوفتاد

(مثنوی ، دفتر 2 ، ب 3680 )  

/ 0 نظر / 15 بازدید