شناسنامه ی امام دهم شیعیان و سخنی از ایشان

نام : علی                 نام پدر : محمّد بن علی (ع)                 

نام مادر : سمانه مغربیه ، معروف بود به سیده که ایشان همیشه روزه ی

سنتی داشت و در زهد و تقوا مثل و مانندی نداشت ، کنیه ی آن مخدره       

(امّ الفضل) بوده است .

تاریخ ولادت : نیمه ی ذی الحجه ، سال 212 هجری

محل ولادت : حوالی مدینه در عربستان ، در موضعی که آن را (ضریا)

می گویند .

مدّت امامت : 33 سال                  تعداد فرزندان : 5 فرزند

فرزندان پسر : 4 نفر                     فرزندان دختر : 1 نفر

شروع امامت : 8 سال و 5 ماه (در بعضی از روایات 9 سالگی)

عمر شریف امام هادی (ع) : 41 سال (در بعضی از روایات 42 سال)

تاریخ شهادت : سوّم رجب ، سال 212 هجری

محل دفن : سامرا در عراق          علّت شهادت : مسمومیت به وسیله ی زهر

قاتل : در ایّام حکومت معتَز           

نگین انگشتری : اللهُ رَبّی و هُوَ عصمتی مِن خلفِهِ

خلفاء و حکام عصر زندگی : معتصم ، واثق ، متوکل ، منتصر ، مستعین و معتَز

سخنی از امام هادی (ع) : هر که راضی و خشنود شد از خود و پسندید خود را

، بسیار شود خشمناکان بر او .

              

/ 0 نظر / 10 بازدید