احکام نگاه و پوشش زن و مرد 1

احکام نگاه و پوشش زن و مرد :

1- برای مرد تراشیدن مقداری از ریش : طبق نظر آیت الله خامنه ای به طور کلى

تراشیدن آن مقدار از موى صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق مى‌‏کند بنابر

احتیاط حرام است.

2 - نگاه هم جنس به هم جنس : طبق نظر همه ی مراجع تقلید اگر بدون قصد لذّت و

ترس افتادن به حرام باشد می توانند به تمام بدن به جز عورت نگاه کنند جایز است .

3 - نگاه به چهره ، گردن و موهای زن به منظور ازدواج : طبق نظر  همه ی مراجع به

جز آیت الله صافی با شرایط زیر :

3-1- به قصد لذت و ریبه نباشد (هر چند بداند با نگاه لذّت قهری پیدا می شود .)

3-2- برای آگاهی از وضع جسمانی دختر باشد (پس اگر از حال او آگاه است ، نگاه او

جایز نیست .)

3-3- مانعی از ازدواج در میان نباشد (برای مثال دختر شوهر نداشته باشد .)

3-4- احتمال بدهد دختر او را رد نمی کند . 

4 - نگاه به زن کهنسال که هیچ گونه رغبتی به ازدواج با او نیست : طبق نظر همه ی

مراجع نگاه به مو ، گردن و دستهای زن کهنسال بدون قصد لذّت اشکال ندارد ولی اگر

چهره و موهای خود را آرایش و تزیین کرده اند نگاه به آنان جایز نیست .

5 - نگاه به زن غیر مسلمان ؛ خواه از اهل کتاب باشد یا نه : طبق نظر همه ی مراجع اگر

بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام باشد ؛ تنها نگاه به جاهایی از بدنشان که معمولاً آن

را نمی پوشانند جایز است . 

6 - نگاه به زنان اهل تسنن :  طبق نظر همه ی مراجع تقلید همان حکم نگاه به زنان

شیعه را دارد . 

7 - نگاه به زیورآلات زن : طبق نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله فاضل

لنکرانی و نوری بنابر احتیاط واجب نگاه به آنها جایز نیست . آیت الله خامنه ای : نگاه به

آنها جایز نیست .

8- نگاه به عکس و فیلم بی حجاب زن آشنا : طبق نظر مراجع تقلید آیت الله خامنه ای و

صافی نگاه کردن به عکس و فیلم آنان (به ویژه در مواردی که در معرض هتک و فساد

باشند .) حرام است .  طبق نظر امام خمینی (ره) ، تبریزی و نوری همدانی اگر از زنانی اند

که به حفظ حجاب شرعی پایبند هستند نگاه کردن به عکس و فیلم آنان حرام است . 

9 - نگاه به بدن مرد نامحرم : طبق نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه ای

و صافی نگاه کردن به بازو و آرنج مرد جایز نیست . و طبق نظر همه ی مراجع به جز آیت

الله بهجت و سیستانی نگاه به بدن مرد به جز سر ، گردن و دستها و جاهایی که معمولاً آن

را نمی پوشانند حرام است هر چند بدون قصد لذّت باشد .

10 - نگاه به برجستگی های بدن زن نامحرم مانتویی (مانند سینه و پشت) : طبق نظر همه

ی مراجع تقلید اگر با قصد لذّت باشد و یا بترسد که به گناه بیفتد نگاه به این مواضع جایز

نیست .  

11 - نگاه به استاد زن بد حجاب : طبق نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه

ای ، صافی ، فاضل لنکرانی و نوری همدانی نگاه به او هر چند بدون قصد لذّت اشکال

دارد . 

12 - نگاه پسر بچه ی ممیز (خوب و بد را می فهمد .) به زن : طبق نظر همه ی مراجع

تقلید به جز آیت الله مکارم شیرازی و تبریزی : پسر بچه ی ممیز تکلیف ندارد و نگاهش

به زن بی اشکال است ؛ ولی بنابر احتیاط واجب زن باید بدن و موی خود را از پسر بچه ی

ممیزی که نگاهش به زن باعث تحریک شهوت او می شود بپوشاند .  (در مورد این

پاسخ : نگاه پسر بچّه ی ممیز به زن بی اشکال است ، در رساله های علمیّه نیامده است

ولی از آنجا که فقیهان یکی از نشانه های تکلیف را بلوغ می دانند پسر بچّه ی ممیز

مشمول آن قرار نمی گیرد .)

13 - نگاه زنان به کشتی گیران و سایر ورزشکاران مرد با بدن نیمه برهنه از

تلویزیون :  طبق نظر آیت الله تبریزی و خامنه ای اگر به طور غیر زنده پخش شود و قصد

لذّت و ترس افتادن به حرام نباشد اشکال ندارد .  (این پاسخ برای جایی است که مردان

ورزشکار و کشتی گیر ناشناس باشند وگرنه به فتوای مراجع تقلید تماشای آن حرام

است . ) .  طبق نظر امام خمینی (ره) ، آیت الله سیستانی ، فاضل لنکرانی ، نوری همدانی

و وحید خراسانی اگر بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده

هم نشود اشکال ندارد .

14 - نگاه به عورت بچّه : طبق نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه ای ،

سیستانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، بهجت ، تبریزی ، صافی و

وحید خراسانی نگاه به عورت بچّه ی ممیزی که خوب و بد را می فهمد بنابر احتیاط واجب

جایز نیست ؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد .

15- نگاه به پای زن : همه ی مراجع تقلید به جز آیت الله مکارم شیرازی نگاه به پای زن

از مچ به پایین نیز هر چند بدون قصد لذّت حرام است .

16 -  نگاه به عکس بازیگران زن که  موهاشان بیرون انداخته و لباسهای تنگ پوشیده

اند : طبق نظر همه ی مراجع تقلید اگر نشر و نگاه به آنان باعث مفسده گردد جایز نیست .

17 - نگاه به بد حجاب که هیچ گونه امر و نهی در آنان تأثیر ندارد : طبق نظر مراجع تقلید

امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه ای ، صافی ، فاضل لنکرانی و نوری همدانی بنابر

احتیاط واجب بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست .

18 - نگاه به عکس و فیلم زن آشنا که فوت کرده اند : طبق نظر همه ی مراجع تقلید حکم

نگاه به عکس و فیلم دوران حیات آنان را دارد و هیچ تفاوتی نمی کند .

19 - لزوم پوشش زیر چانه ی زن : طبق نظر همه ی مراجع به جز آیت الله سیستانی زیر

چانه جزء گردی چهره نیست و باید در برابر نامحرم پوشانده شود . 

20 - نگاه به زن روستانشین : زنان روستایی که نوعاً خود را نمی پوشانند : طبق

نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه ای ، صافی ، فاضل لنکرانی و نوری

همدانی بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست . 

 

 

/ 0 نظر / 88 بازدید