جشن اسپندگان

جشن اسپندگان (اسفندگان، سپندارمذگان) یکی از جشن‌های ایرانی است که در روز 5 اسفند

برگزار می ‌شود . ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان روز پنجم

اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می ‌دانستند . اگرچه منابع کهن از جمله ابوریحان این

جشن را در روز پنجم اسفند ذکر کرده‌اند . ولی با توجّه به تغییر ساختار تقویم ایرانی در

زمان خیام که پس از ابوریحان می زیست ، و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست سال

در گاهشماری ایرانی ، تاریخ ذکر شده در منابع کهن را باید به روز رسانی کرد . امروز

بعضی زرتشتیان آنرا در روز اسفند (سپندارمذ - پنجمین روز) از ماه اسفند (سپندارمذ) برابر

با بیست و نهم بهمن در گاهشماری خورشیدی امروزین برگزار می کنند . اما موبد کورش

نیکنام برگزاری جشن‌ها با استفاده از گاهشماری های سنّتی با ماههای 30 روزه را بی ‌توجهی

به دانش نجوم و دستاوردهای خیام و موجب ناهماهنگی در جشن‌ها دانسته و لزوم توجّه به

گاهشماری ملّی و رسمی با ماههای 31 روزه را یادآور شده است . 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید