همکلاسی تقلّب چرا ؟

برای امتحان کلاس کارآفرینی رفته بود . دید اونکه ناظر امتحان بود با خونسردی

تمام وقتی مشاهده می کرد شاگردها دارن تقلّب یا کمک رسونی منفی می کنن با

کمی جدّیّت می گفت : کلاس داشتین انقدر شلوغ نبود که الآن اینطوره ، می رفت

و می اومد داخل کلاس و نگاهی جدّی می کرد و می رفت یعنی به ظاهر نظارت

می کرد . کسی از بین بچّه ها به کنار دستیش که داشت به دیگری تقلّب می رسوند

گفت : خانم امتحانه ! در جواب گفت : تو چقدر مثبتی !

شما در مورد این واقعه ی امروز چی می گین ؟ ؛ آیا این فرهنگ درسته ؟ ، آیا در

اجتماع چنین چیزی باید باشه ؟ و آیا دین ما این رو قبول داره ؟

/ 0 نظر / 13 بازدید